روزا میگذره..

و به مدتی که زندگی کردیم اضافه میشه

یکی بعد اون یکی

میاد و میره

بعضیاش رو میخوام فراموش کنم

ولی بعضیاش>>

 

روزا میگذره و به شدت دلتنگیم نسبت به بعضیا اضافه میشه

با خودم میگم کاش هیچوقت اون روزا نمیگذشت

ولی فایده نداره

فقط من موندم و

یه عالمه خاطره..

 

+مایل به خ؟">