𝙄'𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙧𝙠

  • حج ممد ‌‌

  ?𝘿𝙖𝙮𝙨

  روزا میگذره..

  و به مدتی که زندگی کردیم اضافه میشه

  یکی بعد اون یکی

  میاد و میره

  بعضیاش رو میخوام فراموش کنم

  ولی بعضیاش>>

   

  روزا میگذره و به شدت دلتنگیم نسبت به بعضیا اضافه میشه

  با خودم میگم کاش هیچوقت اون روزا نمیگذشت

  ولی فایده نداره

  فقط من موندم و

  یه عالمه خاطره..

   

  +مایل به خ؟">

 • ۱۱
  • حج ممد ‌‌

  𝙈𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨

  𝘐 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥, 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

  𝘊𝘢𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘸𝘦 𝘩𝘰𝘭𝘥 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦

  𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘣𝘰𝘥𝘺 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘦

  • حج ممد ‌‌

  𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒎𝒚 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

  برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حج ممد ‌‌

  ..𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉

  Cause my life goes dark

  When I know that

  I can never be your love

  Wish we never talked

  Wish we never saw

  But now I know you're just too far

  To catch you with my arms

  Wish I never met you

  Wish I never touched your hand

  • حج ممد ‌‌

  چالش نوزده سوال مرینا"

  امم خب این چالش مال چند وقت پیش بود ولی من الان میرمش:>

  اگه دوست دارین منو بیشتر بشناسین خوشحال میشم بخونینش:>

  • حج ممد ‌‌

  ..But

  I know

  U know

  We know

  We're not for each other

  ..And it's fine

  ?But if the world was ending you come over right

  • حج ممد ‌‌

  ..𝘐𝘵 𝘩𝘶𝘳𝘵𝘴

  Darkness, heart bruising

  If you look at the day when my tears fell

  ?Will you go away? Will I go away from you

  I filled your heart that I love

  ..I think I'm going to die

  ..?Will you go away? Will I go away from you

  • حج ممد ‌‌

  𝘚𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘦

  𝘐'𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘦

  ..𝘐'𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘦

  • حج ممد ‌‌

  تابستان خود را چگونه گذراندید.

  و باز تموم شدن تابستون.. و فکر کردن به کارایی که توش انجام دادم‌. 

  و میبینم که هیچچ کار مفیدی انجام ندادم"-"! 

  گوشی

  فیلم

  گوشی

  اهنگ

  کتاب

  گوشی

  فکر

  میتونم به چند کلمه به این سوال جواب بدم

  راستش اهداف خیلی بزرگی داشتم. مثل ورزش کردن.. خوندن کتابای زیاد.. آشپزی کردن.. داشتن یه روتین روزانه.. بیرون رفتن با بعضیا و ..

  ولی خب وقت نشد دیگهXD

  همه جام پر شده از فیلم. فیلمایی که دیدم و دلم نمیاد پاک کنم برای دوباره دیدن‌ و فیلمایی که ندیدم و حالا حالا ها هم قرار نیست ببینم.. باید یه تکونی به خودم بدم و مرتب کنم..=-=

  وقتی تابستون شروع شد با خودم گفتم این اولین تابستونیه که برام همه چی معنی داره. ولی اینطوری شد دیگه

  و.. این اولین تابستونی بود که برای مهر هیچ استرسی نداشتم و حتی بهش فکر هم نمیکردم. اولین پاییزی که صبح اول مهرش دراز کشیده بودم و اهنگ گوش میدادم..

  ولی.. تجربه خوبی بود! هیچکار نکردن و بیکاری و شنیدن غر غرای مامانم لذت بخش بود واقعا🤌🏻

  امیدوارم تکرار نکنم.

  !And..오랜만이에요

  • حج ممد ‌‌

  𝘌𝘮𝘱𝘵𝘺

  ..𝘉𝘶𝘵 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘺 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘵𝘰

  • حج ممد ‌‌